Žaneta, 43

Číslo profilu 9205933
Datum registrace 05.02.2023
Aktualizován 05/30/2023
Jméno Žaneta
Země Czech Republic
Město Svitavy
Orientace Bisexuální
Věk 43
Znamení zvěrokruhu Blíženci
Výška 177 cm
Váha 48 kg
Barva vlasů Červený
Barva očí Líska
Kouření Občas
Alkohol Občas
Oblíbené země Irsko Bulharsko

Mohelnický zpravodaj únor Město Mohelnice

Tuto zprávu poskytl uživatel Žaneta Svitavy 05/31/2023 05:41:05

Jak to bylo s odměnami zastupitelů. Emotivní reakce některých zastupitelů vzbudila otázka schválení odměn členům zastupitelstva na prosincovém jednání nejvyššího orgánu města. Proto považuji za vhodné uvést vše na pravou míru a vyvrátit mylné informace, které byly zveřejněny v některých místních médiích. Otázka výše odměn byla projednána na radě města. Vycházeli jsme z příslušných norem, které stanovují výši odměn zastupitelů v návaznosti na počet obyvatel ve městě.

Pokud jde o řadové zastupitele, členy výborů a komisí, byla jim přiznána odměna v maximální možné výši, kterou předpisy umožňují. U starosty a místostarostů byla odměna snížena, tedy ani starostovi ani místostarostům nebylo přiznáno maximum možného. S protinávrhem na snížení odměn přišli zastupitelé Hanák, Hamplová a Jeřábková.

Ve městě prý práce nepřibylo. Nemysleli ale na to, že povinnosti úřadu se rok od roku zvyšují a že přibývá i práce. Rovněž výše odměn se mění při každé novelizaci příslušného předpisu, tedy nelze srovnávat výši odměny místostarosty z roku a nyní. Tak jako se valorizují platy a důchody, zvyšují se i tyto částky, což nelze považovat za nemorální. Pro schválení své odměny jsem jako místostarosta ruku nezvedl.

Vůbec jsem o své odměně nehlasoval, ani pro, ani proti. K odměnám zastupitelů jsem zaznamenal i zajímavý názor Ing. Aleše Mikety ze Žádlovic. Podle něj jsou odměny nadstandardně vysoké. K tomu je třeba dodat, že například odměna místostarosty města je více než dvakrát nižší než mzda šéfa odborů v Siemensu. Všechny odměny jsou vyjádřeny v hrubé výši a budou samozřejmě zdaněny podle příslušných předpisů.

Podrobně k volbě předsedů výborů zastupitelstva. Na programu jednání mohelnického zastupitelstva v prosinci byla i otázka volby předsedů kontrolního a finančního výboru.

Tyto výbory musí zastupitelstvo zřídit povinně podle zákona o obcích.

dívka datování Uničov

Ještě před začátkem jednání měli zastupitelé možnost seznámit se s návrhem zastupitelů Hanáka, Hamplové a Jeřábkové, kteří oznámili, že nebudou pracovat v žádném z výborů.

Reakce těchto zastupitelů mne překvapila. Sám jsem byl připraven navrhovat některé z nich do funkce ve výborech. Bohužel tímto přístupem sami sebe v práci pro město diskvalifikovali.

Je to škoda, protože každý názor - mnohdy i kritický - obohacuje diskusi a přispívá k řešení problémů ve městě.

30 let Policie České republiky - Policie České republiky

Do čela kontrolního výboru byl nakonec zvolen Ing. Zdeněk Švec, který zvítězil nad druhým kandidátem Ing. Janem Kubíčkem. Finanční výbor povede Mgr. Petr Wolf, který tento výbor vedl i v minulém volebním období. Oba zvolení předsedové mají povinnost předložit zastupitelstvu návrh na členy svých výborů.

Zastupitelé však mají možnost předložit i své návrhy. Veřejné zasedání zastupitelstva města. Předmět: Podpora realizace kulturních aktivit, zkvalitnění nabídky kulturních akcí, podpora aktivního způsobu života v oblasti kultury.

Termín uzávěrky podání žádostí: 8. Termín ukončení výběru žadatelů: Rada kraje: duben Zastupitelstvo kraje: duben Cílem programu je především podpora a rozšíření hodnotných typů kulturních aktivit na území Olomouckého kraje nebo jinak propojených s Olomouckým krajem, které obohatí nabídku kulturního vyžití jeho obyvatel nebo slouží k výrazné propagaci kraje.

Pokud již máte projektový záměr, nebo jen představu a máte zájem získat pro něj podporu z fondů EU či zdrojů národních, můžete kontaktovat euromanažera při MěÚ Mohelnice. Tím je Mgr. Veronika Kolářová, tel. Finanční úřad Zábřeh oznamuje občanům, že ČSSD v Mohelnici má nové vedení. Členové mohelnické sociální demokracie zvolili na svém jednání v polovině prosince minulého roku nové vedení místní organizace. Do čela organizace nastoupil mohelnický advokát a současný místostarosta Mohelnice Mgr.

Pavel Němec. Místopředsedy organizace byli zvoleni Ing. Helena Kulinová. Místní organizace bude i v roce vyvíjet činnost pro občany města Mohelnice, připravují se i některé akce pro sympatizanty ČSSD. Ve svých řadách uvítáme i další nové členy. Každý kdo by měl zájem s námi spolupracovat, ať již jako člen nebo sympatizant, se může k nám přijít podívat.

Stačí kontaktovat předsedu Pavla Němce telefon: , e. Svým způsobem dalším historickým dnem pro známé mohelnické jesličky se stalo pondělí. Poslední přírůstek mohelnického betlému se datuje k roku , tedy po třináctileté odmlce po roce , kdy zemřel jeho autor — řezbář Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu.

V roce byl zásluhou finanční podpory města Mohelnice betlém rozšířen o pět pohybujících se figurek hrajících muzikantů. Autorem nemohl být nikdo jiný než syn pana Josefa Nedomlela František. A tak jeho přičiněním byl letos po tříleté odmlce betlém opět rozšířen o dvě pohybující se figurky. Výrobu těchto figurek zaplatil pan Ladislav Vyplašil mladší. Za to bych mu chtěl touto cestou jako správce a stavitel mohelnických jesliček moc a moc poděkovat. Jsem rád, že tradice domlouvání případných dalších přírůstků pro náš mohelnický betlém zůstala zachována.

A tak přesně tak, jak jsem byl kdysi přítomen u osobní dohody řezbáře napřed s panem děkanem Františkem Martinkem kněz působící v Mohelnici od roku - a potom již sám, s dnes již nežijícím autorem panem Josefem Nedomlelem přímo v době svátků vánočních v prostoru kaple svaté Anny před rozsvíceným mohelnickým betlémem, tak byla i letos Co to konkrétně bude zůstane však tajemstvím až do příštích vánočních svátků. Myslím že se máme na co těšit. Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Olomouckým krajem.

Dům s pečovatelskou službou v Doubravici je zrekonstruován ze staré školy nachází se ve velmi pěkném místě blízko krásné přírody,okolí láká ke krásným procházkám. V DPS je 8 bytových jednotek,které jsou v současné době obsazeny. Pečovatelskou službu vykonává kvalifikovaná pečovatelka paní Polášková Anna.

V DPS poskytujeme tyto služby:. Tyto úkony se poskytovaly doposud na základě Rozhodnutí vydaného Olomouckým krajem. Kontakt: Dagmar Hrůzková, tel. Je malá nezisková organizace rodičů a přátel dětí se zdravotním postižením.

Zahájila svoji činnost v roce Hlavním cílem Sdružení je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených dětí a jejich začlenění do společnosti. Zajistit samostatnost a nezávislost, sportovní, společenské a kulturní vyžití.

Pro svoje klienty připravujeme zájmovou činnost a volnočasové aktivity. Pořádáme společné návštěvy kulturních akcí kin, divadel, koncertů , autobusové zájezdy, ozdravné rehabilitační pobyty u nás i v zahraničí. Finance získáváme ze sponzorských darů, příspěvků Města Mohelnice a členských příspěvků. Děkuji svým pečovatelkám, paní Soni Bílkové, paní Jarmile Klimešové a paní Evě Bílkové za lásku a ochotu, kterou ke mně mají. Škoda, že takových lidí není mnohem víc.

Jsem jim velmi vděčnaá. MěÚ Mohelnice oznamuje občanům, že v druhé polovině února a začátkem března dojde na Nádražní ulici v Mohelnici k pokácení devíti kaštanů jírovce maďalu ,. Kácení se týká osmi stromů na severní straně stromořadí a jednoho stromu na jižní straně stromořadí v úseku od pošty směrem k podniku Siemensu s.

Město Mohelnice požádalo o pokácení orgán ochrany přírody na základě posudku zdravotního stavu a provozní bezpečnosti Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, vzhledem k tomu, že v posledních letech se zhoršuje zdravotní stav stromořadí a dochází stále častěji k usychání a vylamování větví. Stav stromořadí, provozní bezpečnost a perspektiva dalšího vývoje byla Agenturou ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc zhodnocena takto: Věk stromořadí byl odhadnut na 80 až let.

Tento věk je obecně považován za horní hranici udržitelnosti. Zdravotní stav je výrazně zhoršený. Byla zjištěna rozsáhlá infekce kmenů i kosterních větví, četné otevřené dutiny, dřevokazné houby uvnitř dutin způsobující odumření dřeva. Na kmenech i větvích jsou četné praskliny, čímž je narušena fyziologická vitalita stromů. Provozní bezpečnost je snížená, existuje zvýšené riziko ulamování větví a padání do prostoru vozovky.

U daného druhu často dochází ve vyšším věku k vylamování celých kosterních větví i bez klimatické zátěže vítr, sníh, námraza , pouze vlastní vahou.. Perspektiva dalšího vývoje je omezená, stromy jsou za zenitem svého vývoje. V závěru posudku byly navrženy dvě varianty řešení. Buď zachovat stromořadí na omezenou dobu, za cenu opakovaného, finančně značně náročného, stabilizačního řezu, jehož výsledkem bude snížení korun, nebo provést jednorázovou obnovu stromořadí.

Vzhledem ke zjištěnému zdravotního stavu, omezené perspektivě a snížené provozní bezpečnosti, skutečnosti, že danou ulicí prochází denně velké množství osob, a je zde reálné nebezpečí úrazu, a skutečnosti, že stromořadí na druhé straně ulice zůstane zachováno, přiklonil se orgán ochrany přírody k asanaci předmětných dřevin s tím, že pokácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou. K náhradní výsadbě bylo navrženo devět lip.

Kácení kaštanů bude provádět odborná firma a bude uskutečněno postupně, vždy během víkendu sobota, neděle tak, aby nedocházelo k omezování provozu a průchodnosti komunikace.

Tehdy se za pomoci brněnských skautů dostalo až do Prahy na Václavské náměstí pod sochu sv. A jako platí spojení Uničova s třetí ligou, tak obdobně tomu je v případě gólmana Tomáše Uvízla a Uničova.

Ten stojí v jeho brance již patnáct let a načíná další ročník. Během této dlouhé doby byl pětatřicetiletý fotbalista neustále stabilní jedničkou klubu. Zažil v něm spoustu hráčů, proměnu stadionu, přežil srážku s autem a dokonce v jeho dresu vyhrál třetí ligu. Nevím, jestli je někdo, kdo to může také říct. Pár chyb jsem sice udělal, ale potom jsem je napravil a trenéři mě dokázali podržet.

V úvodu svého angažmá přitom myslel ještě výš. Start jeho angažmá v Uničově se datuje do roku Ještě předtím prošel mládeží Sigmy Olomouc, kde vyhrál celostátní dorosteneckou ligu a vyzkoušel si, jaké to je stát v brance Lipové. Následně mohl zamířit do ligových Blšan, ale při jednání se ukázal jeden z jeho hendikepů — výška. A tak se vydal na dobrodružství do Uničova, kde okamžitě zaujal místo mezi třemi tyčemi.

V rozletu jej však zbrzdila ještě jedna nepříjemnost. V roce šel pěšky na zápas a mezi Třemi Dvory a Litovlí jej srazilo auto — výsledkem byla zlomená holenní a lýtková kost, krček, otřes mozku a strach o pokračování kariéry. Byla úplně obrácená. Jenže všechno dobře dopadlo. Po půl roce byl zpět.

A na další půlku sezony se šel rozchytat do Litovle. To bylo jediné krátké odskočení z Uničova. I po dvanácti letech má tato událost stále své místo v uničovské kabině, obzvláště během baga na tréninku. Během let se postupně vyprofiloval ve stabilního zkušeného brankáře třetí ligy. Do devětadvaceti let však pořád doufal, že přijde nějaká nabídka z vyšší ligy, ale nepřišla.

Na druhou stranu mohl být rád. S Uničovem totiž dosáhl velkého úspěchu, když s ním vyhrál Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Je to největší úspěch mé kariéry. V současné době si dal ještě jeden osobní cíl.

Ještě minimálně dva, tři roky bych chtěl zůstat, dokud mi bude zdraví sloužit a budu mít týmu co dát.

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald

Nyní si však musí hledat cestu ke stále mladším spoluhráčům, ti v jeho věku v klubu pomalu končí. To byl takový můj uničovský parťák.

dívka datování Uničov

Právě parta, stabilita klubu a dodržování domluvených podmínek je to, co jej v Uničově stále drží. Vždycky jsem měl rád klid, když jsem šel sám na rozcvičku, nikdo na mě nemluvil a já jsem si to v hlavě srovnal. Teď už to tolik neberu a pomohly mi zkušenosti.

Naopak zdraví už není to, co bývalo, regenerace je horší. Po každém tréninku cítím záda a kolena a po každém zápase si jdu na dvě hodiny odpočinout a jsem rád, že vstanu. Když jsem sem přišel, tak patřil ten uničovský ke starším stánkům, dlouho se nespravovalo. Byly vždy kolem třetího nebo pátého místa, kde jsme většinou hrávali. Jednou jsme skončili asi dvanáctí, ale jinak jsme se drželi v horní polovině tabulky. Prezidentské volby proběhnou v termínu Prezident se volí přímou volbou, dosavadní dvě přímé volby vyhrál Miloš Zeman.

O názorech prezidentských kandidátů se dozvíte v unikátním prezidentském souboji Deníku. Přinášíme také volební průzkumy , návod, jak volit , a rozhovory s rodinnými příslušníky kandidátů. Chci zprávy do e-mailu. Brankářská legenda Uničova? Uvízl v klubu odstartoval Michal Muzikant Sportovní redaktor.

Možná jsme našli nejstarší tetování u nás. Ukáže výzkum, říká archeolog -

Brankář Uničova Tomáš Uvízl. MS ve fotbale Ghaňan z Police! Ansuma vyrůstal se slavným Essienem a krajanům věří na titul Země, která je zblázněná do fotbalu.

Na závěrečný turnaj mistrovství světa se Ghana poprvé…. Malý gólman Start jeho angažmá v Uničově se datuje do roku Nehoda A tak se vydal na dobrodružství do Uničova, kde okamžitě zaujal místo mezi třemi tyčemi. Střelec Jeřábek si dává vysokou metu, bečka do kabiny nevyšla. Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu.

Pivovary Olomouce a okolí - historie a současnost - Šterberk + Uničov

Šumpersko 2. Šumpersko Ostatní sporty. Čtenář reportér Poslat příspěvek 8. Aréna názorů. Šumpersko 4. Tipy na víkend Stavba 5. Doma 6. Dům a zahrada. Společnost 7. Zdraví 4. Kutilství Celebrity 4. Prezidentské volby Prezidentské volby proběhnou v termínu Načítám tabulku CZ Šumperk, nám.

0 / 5